Barcode Retail Solution Systems
Manufacturers
Category

รายชื่อบริษัทขนส่ง

สมัครงาน

ตัวแทนจำหน่าย

facwbook

google+

youtube

lineSoftware Online System


โปรแกรม Sage Accpac ERP เป็น Software ที่รวบรวมการจัดการทุกส่วนงานภายในองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านระบบบัญชี ( Accounting ), ระบบจัดซื้อ ( Purchase ),ระบบการขาย ( Sale Order ),หรือจะเป็นระบบการจัดการด้านคลังสินค้า( Inventory Control ), ระบบงานต้นทุนโครงการ ( Project and Job Costing )รวมถึงระบบงานโครงการและการจัดการด้านสินทรัพย์ ( Asset Management ) ต่างๆ Sage Accpac ERP อีกทั้ง Sage Accpac ERP ยังมีรายงานรูปแบบมาตรฐาน (Financial Report) ที่ผู้บริหารต้องการ จะช่วยบริหารในการวิเคราะห์สถานะภาพทางการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและ ลดขั้นตอนใน

โปรแกรมคุมคลังสินค้า พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และดูแลจุดซื้อจุดขาย (POS) เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก SMEs ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว คุณสมบัติของโปรแกรม : -สามารถใช้งานได้กับบริษัท และร้านค้า ค้าปลีก ค้าส่ง ทั่วๆไป เช่น มินิมาร์ท ร้านขายยา มือถือ อุปกรณ์ อะไหล่ และอีกหลายๆธุรกิจ เป็นต้น -มีระบบการจัดการด้านการออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษีเป็นต้น -สามารถกำหนดรหัสสินค้า ได้ไม่จำกัดจำนวนหลัก -สามารถกำหนดส่วนลดในลักษณะตามกันได้ไม่จำกัด เช่น ลด 10% ตามด้วย 3% ตามด้วย 2%เป็นต้น -สามารถจดจำราคาขายของลูกค้าแต่ละรายได้

รวมถึงระบบงานโครงการและการจัดการด้านสินทรัพย์ ( Asset Management )

ซอฟต์แวร์อันชาญฉลาดในการทำบัญชีสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน คุณสมบัติของโปรแกรม: - เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำบัญชี สำหรับองค์กร ห้างร้าน หรือบริษัททั่วๆ ไปเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกบัญชี และปิดงบการเงินได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหาความผิดพลาดของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว -มีคู่มือในการใช้งานที่เข้าใจง่าย และง่ายต่อการใช้งาน -มีภาษาในการใช้งานได้ 2ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) -สามารถสร้างฐานข้อมูลบริษัทได้มากกว่า 1 บริษัท (กรณีมีบริษัทย่อย) -มีระบบตรวจสอบความถูกต้องขณะทำการบันทึกรายการในสมุดรายวัน เช่นในกรณีที่ยอดรายการด้านเดบิตและเครดิตที่ไม่ balance ระบบจะไม่ทำการบันทึก และ สามารบันทึกบัญชีในงวดบัญชีที่ไม่ตรงตามปีปฎิทินได้ -ผังบัญชีสามารถสร้างระดับบัญชีได้ถึง 5 ระดับ

ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร ออกแบบมาสำหรับธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะ ช่วยให้การดำเนิน ธุรกิจร้านอาหารเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า และตอบสนองความต้องการ ของธรุกิจร้านอาหารได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ รองรับระบบสัมผัสหน้าจอ การสั่ง Order รายการอาหารแบบไร้สาย มีระบบ การจองโต๊ะ สถานะของอาหาร ทานที่ร้าน หรือ ห่อกลับ ทำให้เรื่องการสั่งอาหารเป็นเรื่องง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง SeniorSoft Pasta สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบสต๊อกของสินค้า ระบบขายสินค้า หน้าร้าน POS รวมถึงการทำระบบบัญชี งบดุล งบกำไรขาดทุน ได้อีกด้วย