Barcode Retail Solution Systems
Manufacturers
Category

รายชื่อบริษัทขนส่ง

สมัครงาน

ตัวแทนจำหน่าย

facwbook

google+

youtube

line


Category » Software Online System » Inventory Online System » REALTIME DEVELOPMENT CO., LTD.

REALTIME DEVELOPMENT CO., LTD. Inventory Online System

บริษัทเรียลไทม์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ให้บริการออกแบบ, ติดตั้ง และให้คำปรึกษาโซลูชั่นด้านไอทีครบวงจรโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ และความตั้งใจที่จะรับใช้ท่านเพื่อให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและเปิดโอกาสทางธรุกิจให้แก่ท่านทางบริษัท ได้จัดทีมวิศวกรเพื่อคอยให้ บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการ และแนวทางแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ด้วยความจริงใจในราคามิตรภาพ

REALTIME DEVELOPMENT CO., LTD. Inventory Online System

ระบบจัดการคลังสินค้าซันไชน์ เป็นระบบที่มีเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติของระบบ ที่รองรับหลายหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น โรงงานผลิต ผู้กระจายสินค้า และคลังสินค้ารับฝาก โดยที่ระบบได้เชื่อมต่อเทคโนโลยีชั้นสูง อุปกรณ์ไร้สาย และ เทคโนโลยีบาร์โค้ด เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานให้แก่ระบบจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภายยิ่งขึ้น