Barcode Retail Solution Systems
Manufacturers
Category

รายชื่อบริษัทขนส่ง

สมัครงาน

ตัวแทนจำหน่าย

facwbook

google+

youtube

line


Promotion
  โปรโมชั่นระบบขายหน้าร้าน  ชุดที่1
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Zebra LS2208 + ลิ้นชักเก็บเงิน MAKEN EK-330 + เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-T82

  รายละเอียดสินค้า
  1. เครื่องอ่านบาร์โค้ด Zebra LS2208
    - ความเร็วในการอ่าน 100ครั้ง / วินาที      - อ่านบาร์โค้ด 1D 
    - การเชื่อมต่อแบบ USB
  2. ลิ้นชักเก็บเงิน MAKEN EK-330
    - 4ช่องแบงค์ 8ช่องเหรียญ      - การเชื่อมต่อแบบ RJ11
    - สามารถยกช่องเก็บเหรียญได้      - ที่หนีบแบงค์ทำจากเหล็กอย่างดี
  3. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-T82
    - ความเร็วในการพิมพ์ 150มิลลิเมตร / วินาที      - พิมพ์ด้วยระบบความร้อน (ไม่ต้องใช้หมึก)
    - การเชื่อมต่อมี 3 แบบให้เลือก USB+Serial / USB+Parallel / Ethernet
  *กรุณาระบุระบบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จด้วยค่ะ

โปรโมชั่นระบบขายหน้าร้าน  ชุดที่2
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Zebra LS2208 + ลิ้นชักเก็บเงิน MAKEN MK-420 + เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-T82

  รายละเอียดสินค้า
  1. เครื่องอ่านบาร์โค้ด Zebra LS2208
    - ความเร็วในการอ่าน 100ครั้ง / วินาที      - อ่านบาร์โค้ด 1D 
    - การเชื่อมต่อแบบ USB
  2. ลิ้นชักเก็บเงิน MAKEN MK-420
    - 4ช่องแบงค์ 8ช่องเหรียญ      - การเชื่อมต่อแบบ RJ11
    - สามารถยกช่องเก็บเหรียญได้      - ที่หนีบแบงค์ทำจากเหล็กอย่างดี
  3. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-T82
    - ความเร็วในการพิมพ์ 150มิลลิเมตร / วินาที      - พิมพ์ด้วยระบบความร้อน (ไม่ต้องใช้หมึก)
    - การเชื่อมต่อมี 3 แบบให้เลือก USB+Serial / USB+Parallel / Ethernet
  *กรุณาระบุระบบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จด้วยค่ะ

โปรโมชั่นระบบขายหน้าร้าน  ชุดที่3
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Zebra LS2208 + ลิ้นชักเก็บเงิน MAKEN MK-460 + เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-T82

  รายละเอียดสินค้า
  1. เครื่องอ่านบาร์โค้ด Zebra LS2208
    - ความเร็วในการอ่าน 100ครั้ง / วินาที      - อ่านบาร์โค้ด 1D 
    - การเชื่อมต่อแบบ USB
  2. ลิ้นชักเก็บเงิน MAKEN MK-460
    - 5ช่องแบงค์ 8ช่องเหรียญ      - การเชื่อมต่อแบบ RJ11
    - สามารถยกช่องเก็บเหรียญได้      - ที่หนีบแบงค์ทำจากเหล็กอย่างดี
  3. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-T82
    - ความเร็วในการพิมพ์ 150มิลลิเมตร / วินาที      - พิมพ์ด้วยระบบความร้อน (ไม่ต้องใช้หมึก)
    - การเชื่อมต่อมี 3 แบบให้เลือก USB+Serial / USB+Parallel / Ethernet
  *กรุณาระบุระบบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จด้วยค่ะ